Prissætning.

Prissætning for tømrerarbejder

Der er mange ting at tage hensyn til når man skal finde prisen på et byggearbejde.

Hvordan regner tømrermesteren sin timepris ud?

Hvad er forskellen på overslag, regningsarbejde, fast pris og tilbud?

Her vil jeg fortælle om følgende problemstillinger.

  • Hvordan en tømrermesters timepris er regnet ud.
  • Hvilke afregnings måder er der og
  • Skal materialer leveres af tømrermester eller af bygherre.

UDREGNING AF TIMEPRIS:

Min timepris som tømrermester er udregnet til kr. 397,80 excl. moms eller kr 497,25 incl. moms. 

Lokalt er det en konkurrensedygtig pris idet de fleste ligger en del over 400,- excl. Moms.

Timelønnen beregnes på følgende måde:

  • Firmaets samlede faste årlige udgifter, 
  • minus samlet årlig materialeavance, 
  • plus mesters samlede årsløn, 
  • det giver den samlede forventede årlige omsætning 
  • som divideres med de samlede mulige årlige fakturerbare timer 
  • og man får derved budgetterede pris pr time.

AFREGNINGSFORMER MED BYGHERRE.

REGNINGSARBEJDE OG MATERIALELEVERANCE.

Ved regningsarbejde hvor tømrermesteren samtidig leverer alle materialerne, der faktureres den forbrugte tid i forbindelse med det fysiske arbejde, samt de leverede materialer tømrermesteren har leveret. Ved mindre arbejder så projekterer  tømrermesteren arbejdet d.v.s. laver en tegning og materialebeskrivelse som regel uden beregning. På de leverede materialer har tømrermesteren en avance, og bygherren betaler det der svarer til vejledende udsalgspris.

REGNINGSARBEJDE UDEN MATERIALEAVANCE ( BYGHERRE SKAFFER SELV MASTERIALERNE):

Ved regningsarbejde hvor bygherren leverer alle materialerne, faktureres den forbrugte tid i forbindelse med alt arbejde der har med byggeriet at gøre. Evt. projektering, tegning og materialebeskrivelse afregnes efter forbrugt tid. På de materialer bygherren selv leveret  har bygherren alene ansvaret for kvaliteten af materialerne.

TILBUDSARBEJDE:

Byggearbejdet udføres til en fast pris efter en nøje beskrivelse.

MATERIALEKØB:

Når man ser bort fra salg af restpartier, ophørsudsalg eller andre ekstraordinært nedsatte priser, så har jeg har endnu aldrig oplevet at en privat bygherre har kunne købe materialer billigere end mig som tømmermester i almindelig handel. Det skyldes at jeg kan opnå støre rabatter idet jeg på årsbasis har et meget større materialekøb end en privat bygherre. 

PROJEKTERING VED STØRRE BYGGEARBEJDER:

Her kan det anbefales at få en arkitekt eller ingeniør til at lave projektmaterialet og evt føre tilsyn med byggeriet.

OVERSLAG, REGNINGSARBEJDE, FAST PRIS OG TILBUD:

OVERSLAG: er en hurtig udregnet pris på et byggearbejde. Man siger at den endelige pris skal holde sig indenfor + – 20%. Fordi der ikke er aftalt og nøje beskrevet byggearbejde, er det nemt at ændre i omfanget af byggeriet undervejs. 

REGNINGSARBEJDE: Når et byggeri afregnes efter forbrugt tid og materialer er det et regningsarbejde. Den endelige pris kendes ikke nøjagtig fra start og forventningen til prisen beskrives i overslaget.

FAST PRIS: Er det samme som tilbud.

TILBUD: Når byggearbejdet udføres til fast pris efter nøje beskrivelse og evt. tegning er det et tilbud eller en fast pris. Prisen kendes på forhånd, såfremt forudsætningerne for tilbuddet holder.